Generator NanoWody Red-Ox

                            Generator NanoWody Red-Ox                                                           i zestaw do Nano Filtracji Wody

                         Domowe Źródło Wolnej Wody Organicznej.

                 Innowacyjny system NanoFiltracji Wody Red-Ox oraz Generator NanoWody Red-Ox łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które mają przewagę nad znanymi, dostępnymi obecnie urządzeniami i ich rozwiązaniami.

Możliwości naszych urządzeń oraz ich funkcje  przedstawiamy  poniżej.                                          Pozostały, szczegółowy opis znajduje się na dalszych stronach                                                              Podręcznika Generatora Nano-Wody Red-Ox.

Przy użyciu Zestawu NanoFiltracji AR oraz Generatora NanoWody Red-Ox możemy uzyskać następujące substancje, a także wykonać  procesy:

 1. Woda organiczna
 2. Woda zasadowa
 3. Woda kwasowa
 4. Wolne elektrony ujemne
 5. Wolne elektrony dodatnie
 6. Aktywny gaz wodorowy
 7. Tlen atomowy
 8. Gaz Browna
 9. pH zasadowe
 10. pH kwasowe
 11. Woda granderowana
 12. Woda plazmowana
 13. Elektroliza zrównoważonego aktywnego wodoru do stanu „0”
 14. Stabilizowany tlen
 15. Strukturyzacja wody organicznej
 16. NanoWoda srebrna
 17. NanoWoda złota
 18. NanoWoda cynkowa (oraz wielu innych metali)
 19. Koloid srebra
 20. Koloid złota
 21. Koloid platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 22. Jony srebra
 23. Jony złota
 24. Jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 25. Kwarko-jony srebra
 26. Kwarko-jony złota
 27. Kwarko-jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 28. NanoWody mieszane (złota, srebra, cynku, miedzi etc.)
 29. Elektrolity ziołowe (enzymy z pokrzywy, mniszka lekarskiego, babki lancetowej, dzikiej róży etc.)
 30. Elektrolity natury (mumio, ziemia okrzemkowa, czarny krzemień, kwarc różowy etc.)
 31. Dyfuzja wody (woda iniekcyjna – demineralizacja poniżej 000ppm)
 32. Woda ciężka (deuter ujemny) – wytwarzany z organicznej przyrody i natury
 33. Ormus/Orme – białe złoto roztwór koloidalny złota, bogaty w pierwiastki: złoto, rod, iryd, ruten itp.
 34. Holopatyczne wgrywanie wzorcowych informacji wody
 35. Rewitalizacja Wody o właściwościach Lito-Osmozy – na bazie najważniejszych minerałów Ziemi
 36. Hydrooksydacyjna inhalacja czystymi cząsteczkami Wodoru, tlenu atomowego, gazu Browna.
 37. Bio-fotony światła uzupełniające energię skalarną w naturalnym biopolu wody organicznej.

 38 – ∞ Inne, nieograniczone możliwości wykorzystania Generatora NanoWody Red-Ox i wody organicznej uzależnione od polotu umysłu, kojarzenia i inwencji użytkownika np. wytwarzanie elektrolitów  buforowanie wodorowęglanów, wodorowęglanu sodu, wodorowęglanu magnezu, wytwarzanie najważniejszego roztworu mineralnego Trzeciego Tysiąclecia MMS, etc… 

Rozwiązania technologiczne Generatora NanoWody Red-Ox i systemu NanoFiltracji Wody wyznaczają najnowsze standardy na rynku dla urządzeń  wytwarzających wodę bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Wieloletnią inspiracją do opracowania obecnej technologii było uświadomienie sobie, że do chwili obecnej na rynku nie było możliwości, by w domowym zaciszu w ekonomiczny, efektywny i ekologiczny sposób w pełni wykorzystać zalety organicznej NanoWody Plazmowanej, Granderowanej z ujemnymi i dodatnimi  elektronami, aktywnym  gazem wodorowym, gazem Brauna, tlenem atomowym,  zasadowym i kwasowym  pH, itd.  po to by w końcowym efekcie wygenerować najmniejszą cząsteczkę wody , którą nazywamy NanoWodą Red-Ox. Bez najmniejszego oporu przenika przez błonę komórkową następnie do naszych elektrowni mitochondriów. Mitochondria jak wiemy wytwarza  płyn życiodajny dla organizmu o nazwie ATP.

Po wielu latach badań nad doborem optymalnych prądów do przeprowadzenia procesów elektrolizy, jonizacji, wytwarzania różnego rodzaju elektrolitów na bazie wody organicznej  jak również zastosowania najszlachetniejszych elektrod, możemy korzystać z dobrodziejstw „Zjonizowanej NanoWody Zasadowej, Kwasowej” na bazie wody organicznej Plazmowanej i Granderowanej.

Parametry, jakie uzyskujemy podczas elektrolizy i jonizacji Nano Wody Red-Ox, wspaniale nawadniają organizm i zaopatrują w wodę wolną, zarazem wstrzymując podział komórek więc i proces starzenia się organizmu. Ciągle utrzymujemy stan równowagi kwasowo-zasadowej, która jest fundamentem zdrowia, młodości i witalności każdej żywej istoty.

Alexis Carrel – laureat nagrody Nobla z fizjologii i medycyny w 1912 r. stwierdził, że : „Komórka jest nieśmiertelna – tylko płyn, w którym przebywa ją degeneruje. Gdyby by systematycznie wymieniać ten płyn zapewniając komórce pożywienie, którego potrzebuje, zgodnie z naszą dotychczasową wiedzą mogła by ona żyć wiecznie!”

To co ponad 100 lat temu było teorią, potwierdziliśmy swoimi badaniami i już dzisiaj stało się rzeczywistością – mamy możliwość przygotowywania wody poprzez wykonanie hydrolizy, jonizacji o jej silnym metabolizmie tak witalnej i bogatej w życiodajne wolne elektrony ujemne, że dosłownie na naszych oczach odnawia komórki naszego ciała na poziomie molekularnym i dodaje potężną energię hydro-elektryczną wówczas energia nie musi być dostarczana z innego źródła.  W okolicznościach kiedy brakuje nam energii hydro-elektrycznej musi być dostarczona z innego źródła i natura urządziła to tak, że aby ją pozyskać, histamina rozrywa wiązania i uwalnia ATP  i dlatego w stanie odwodnienia mamy dużo wapnia. Związany wapń uwalnia energię w siatce wewnątrz plazmatycznej ( retikulum endoplazmatycznym ) w strukturach kostnych. Nadmiar wapnia aktywuje proteazy ( enzymy proteolityczne) wskutek czego zniszczeniu ulegają receptory jak i kinaza białka C, która normalnie aktywuje wzrost, reaguje z systemami neuroprzekaźników i poszerzając szlaki neuronów itd.  c.d. w podręczniku.

Więcej informacji na stronie www.generatornanowody.pl

bioferencja.pl/…/Artykuł-woda-Osmoza-Red-ox.doc

      Dysponujemy technologią pozwalającą na uzyskanie czystej o w/w parametrach wody pozbawionej jakichkolwiek zanieczyszczeń!.             

Poniższe zdjęcie dot. przeprowadzonej elektrolizy wody  i wyraźnie pokazuje różnice wody otrzymaną z Generatora NanoWody Red-Ox (woda idealnie czysta)  i wody wodociągowej  ( woda zanieczyszczona chorobotwórczymi i rakotwórczymi związkami chemicznymi) .

Elektroliza wody ppm zero na foto na www   Dr.inż. Barbara Mikołajczak książka pt. Rakotwórcza Woda

Elektroliza wody szklankaFilm dotyczy wykonania elektrolizy  wygenerowanej wody z Generatora  i wody  wodociągowej co uwidacznia różnicę i kontrast pomiędzy tymi wodami – co tak naprawdę przyjmuje nasz organizm  w wypijanej  z Red-Ox wodzie  dostarcza elektrony ujemne wodoru w wodzie pozbawionej chemii i rakotwórczych związków – patrz szklanka po lewej stronie  napełniona krystalicznie czysta woda z Generatora  i dla kontrastu patrz szklanka po prawej stronie wypijana z Red-Ox  z  uwidocznionymi składnikami chorobotwórczymi wytworzone  przez   dostępne na rynku urządzenia do jonizowania wody

Video Player

Na pytania :

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ o zawartości ppm  „0” niż o zawartości ppm 150 do 350 zawierających różne związki NIEORGANICZNE.

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ o zawartości pH 8,0-9,35  niż wodę o zawartości pH 10,0-12,5 ?

Dlaczego lepiej pić wodę  ORGANICZNĄ o zawartości (minus) -50 do -200 mV niż wodę o zawartości (minus) – 500 mV ?

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ kwaśną o pH 4,10 i  ORP (minus) -25 mV niż wodę o zawartości pH 3,2 i ORP (plus) +600 ?

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ  wytworzoną  prądami przemienno stałymi  niż wodę NIEORGANICZNĄ  prądami stałymi lub nasyconą izotopami promieniotwórczymi  lub nasyconą gazem wodorowym technicznym lub medycznym?

Jaka jest różnica między urządzeniem typu Generator a urządzeniami typu Jonizator ?

Dlaczego w Generatorze  otrzymujemy wodę kwaśną o ORP ujemnym  a w dostępnych Jonizatorach  TYLKO i WYŁĄCZNIE wodę kwaśną o ORP dodatnim ?.

Dlaczego Generator  jest urządzeniem Mobilnym a Jonizatory stacjonarne lub montowane do ścian ?

Dlaczego Generator posiada podstawkę magnetyczną ?

Czy zastanawialiście się, że ORP naszej krwi powinno mieścić się  w zakresie od -50 do -200mV a mamy do +300 mV ?  dlaczego powinno być  pH w naszej dwunastnicy 8,5 a dlaczego mamy pH 6,0 ?  w naszym żołądku od 1,5 do 2,0 a dlaczego mamy pH 5,0 -8,5 ?

Na powyższe pytania udzielamy odpowiedzi drogą mailową lub na telefon – oddzwaniamy!.

Badanie żywej kropli krwi  u chorego na cukrzyce przed wypiciem  czystej wody „Osmoza Red-Ox”

Pobierz: opis niedotlenienia.

Foto 2 Rulonizacja krwinek czerwonych

   Badanie żywej kropli krwi  u chorego na cukrzyce po wypiciu 300 ml. czystej  wody z Generatora NanoWody Red-Ox  w technologii    „Osmoza Red-Ox”         

 Pobierz: opis dotlenienie.

Foto po wypicu wody redx 7

Zapraszamy do odkrycia tajemnicy, jaką jest woda Red-Ox  (ORP)  w  filmie ujęto badanie żywej kropli krwi przed i po spożyciu 300 ml. wody żywej.

Więcej informacji na stronie : www.generatornanowody.pl

 

Zapytania  prosimy wysyłać :

emalia: biuro@generatornanowody.pl

Adres  e mail
                 Temat
Treść wiadomości

WYJAŚNIENIE PROCESU JONIZACJI WODY

W Generatorach  NanoWody Red-Ox wytwarzana jest m.in. woda zjonizowana. Urządzenia te w procesie elektrolizy wody w połączeniu z separatorem i membraną półprzepuszczalną na jednej z elektrod dzielą cząsteczki wody (H2O) na dwie części: jony wodorowe H+ oraz jony hydroksylowe OH.

Dzięki membranie półprzepuszczalnej woda alkaliczna jest odseparowana od wody kwaśnej w drugiej części naczynia. Ponadto podczas procesu jonizacji gromadzą się pierwiastki występujące w wodzie i ją alkalizujące (np. wapń, magnez, potas, sód) -w pobliżu katody oraz na te zakwaszające ją (np. chlor, fosfor, siarka) -w pobliżu anody.

2 H2O + 2 e → H2 + 2 OH

2 H2O ⇌ H3O+ + OH

Zasadowe i Kwasowe otoczenie charakteryzuje się wskaźnikiem pH (stężenie jonów wodorowych), a uzyskany ładunek -potencjałem utleniania-redukcji (REDOX) ORP.

Wartości parametrów zależą od czasu pracy urządzenia, stanu membrany półprzepuszczalnej i elektrod oraz rodzaju i jakości wody w naczyniu.

UJEMNY potencjał ORP – oznacza że w wodzie alkalicznej są wolne elektrony, tj. elektrony, które mogą być przekazane na powłoki innych atomów. Ta właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpływu wolnych rodników hydroksylowych.

Jak wiadomo, wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje jednego elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu bez jednego elektronu, etc. W organizmie wynikają one z naturalnego procesu reakcji metabolicznych. Pewna ilość wolnych rodników w organizmie jest niezbędna. Chronią one organizm od mikrobów, bakterii, wirusów.

Harmonia wewnątrz organizmu jest utracona, kiedy powstaje nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki, w celu uzyskania brakujących elektronów, nieustannie pobierają je od zdrowych komórek organizmu, a tym samym naruszają normalną działalność poszczególnych komórek i naczyń oraz powodują różne choroby. Mogą rozpocząć się niekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulują rozwój patologicznego nowego twora,  zwanego nowotworem  i innych chorób.

Pijąc wodę zasadową, organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych elektronów, które są zabierane przez rodniki wolne. Ze względu na właściwości antyoksydacyjne wody alkalicznej komórki zdrowe są chronione co wzmacnia system odpornościowy organizmu

funkcja

RODZAJE JONIZOWANEJ WODY

 • wodazasadowa„, wytwarza się przy katodzie (-), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej , element Yin, odczyn zasadowy ma działanie nawadniające i jest wchłaniana przez tkanki.
 • woda kwasowa –  wytwarza się przy anodzie (+), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej, element Yang, odczyn kwaśny i jest bogata w tlen, ma właściwości dezynfekcyjne, odwadniające, oddziaływanie na limfę.

Woda Zasadowa

Woda zasadowa  wytwarzana w Generatorach  jest bardzo cenna dla zdrowia. Jest naturalnym antyoksydantem. Wolne rodniki hydroksylowe podobnie jak bakterie, czy wirusy niszczą komórki w organizmie. Uszkodzone genomy,chromosomy, może na przykład wywoływać niekontrolowane podziały komórki i w ten sposób powodować powstanie nowego tworu. Woda zjonizowana istotnie odnawia nas na poziomie komórkowym i zatrzymuje proces starzenia organizmu.

Woda zasadowa dzięki wysokiemu pH bilansuje także pH organizmu, które jest często nadmiernie kwaśne. Przetworzona żywność zawiera mnóstwo kwasów, które odkładają się w naszych organizmach przez lata i tworzą idealne środowisko dla powstawania chorób przewlekłych, nowotworów. Nadmiar substancji kwaśnych w organizmie powoduje szybkie starzenie się i tworzy idealne warunki do poważnych chorób. Woda zasadowa neutralizuje kwasy stanowiąc pierwszą i najważniejszą linię obrony przed degradacją organizmu.

Woda zjonizowana chroni też organizm przed niedoborem tlenu i energii. To siła życiowa, którą możemy dostarczyć do ciała – najważniejszy składnik diety. Szklanka zjonizowanej wody kwasowej, ze szczyptą soli wypita każdego ranka w naturalny sposób budzi ciało do życia. Woda zjonizowana jest ponad sześciokrotnie lepszym nawilżaczem niż woda kranowa. To jedna z istotnych różnic pomiędzy tymi rodzajami wody. Woda zjonizowana ma inną strukturę niż zwykła woda. Jej cząsteczki (skupione w molekuły) są znacznie mniejsze co ułatwia  ich penetrację przez błonę komórkową i tkanki , jednocześnie ułatwia wypłukiwanie toksyn z komórek.

Woda kwasowa

Ma ona zastosowanie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego . Jest doskonałym środkiem do dezynfekcji. W jej kwaśnym środowisku (pH poniżej 5,8) giną groźne bakterie, wirusy i grzyby. Woda kwaśna jest doskonała dla skóry. Poprawia elastyczność i wygładza zmarszczki w sposób całkowicie naturalny. Pomaga leczyć stany zapalne i trądzik. Sprawia, że włosy są miękkie, jedwabiste i mają piękny połysk. kupujący  Generator otrzymują instrukcje obsługi urządzenia oraz wskazówki praktycznego stosowania wody żywej, kwaśnej i opis pozostałych funkcji i możliwości.

Woda o wyższej kwasowości sprzyja gojeniu oparzeniom, zadrapań, grzybic, zmian łuszczycowych a nawet poważniejszych uszkodzeń skóry. Łagodzi swędzenie i ewentualne miejscowe odczyny alergiczne po ukąszeniu komarów czy użądleniu os lub innych insektów.

Woda kwasowa może być z powodzeniem stosowana w leczeniu owrzodzeń wywołanych cukrzycą. To jest możliwość poprawy przy otwartych, trudno gojących się ranach przeważnie na stopach, które grożą amputacją jeśli nie są w porę odpowiednio leczone. Owrzodzenia tego typu są niezwykle groźne. Jednakże okłady z wody zjonizowanej mają kolosalny wpływ na proces leczenia.

Wodę kwasową z naszego Generatora  można bezpiecznie spożywać  ponieważ jej skład pozbawiony jest wszelkich związków chemicznych (poniżej ppm zero )

Jest to bezpieczne z racji zastosowania właściwych elektrod, Do przygotowania wody kwaśnej w celach pitnych zalecamy użycie czystej uwaga!  koniecznie przegotowanej wody tj. wody przefiltrowanej  .  Dzięki temu nie wprowadzamy zanieczyszczeń z wody do organizmu, jak w przypadku wody „kranowej” tj. wody z wodociągów miejskich oraz wody butelkowanej.

Woda taka wygaja ścianki jelit i powoduje ginięcie groźnych bakterii, mikrobów, grzybów oraz pasożytów w przewodzie pokarmowym. Kuracje powinny robić osoby zapoznane z tą formą terapii tj. postępowaniem, dawkami i ilością oraz rodzajem wody pitej zgodnie z naszym załącznikiem.
Generator jak i jonizatory, zwane też czasem alkalizerami posiada funkcję   do wytwarzania wody zjonizowanej. Zalety zdrowotne stosowania takiej wody znajdą Państwo na naszej stronie w poniższych materiałach oraz w formie książki dodanej jako załącznik  do  Generatora .

Dodatkowo woda kwasowa i woda z jonami srebra, miedzi, cynku, ze względu na właściwości bakterio, wirusowe oraz grzybobójcze zastępuje popularne płyny do dezynfekcji sanitariatów, podłóg i blatów.

Generator NanoWody Red-Ox w tym Jonizator wody to więcej niż filtr!

Poza oczyszczeniem wody kranowej  z nieorganicznej chemii, związków ołowiu itd.  nadają jej unikalne właściwości, m. in.:

 • wspomaga w usuwaniu objawu cukrzycy, alergii, hemoroidów, wzmacnianiem odporności
 • idealne alkaliczne pH, które przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu
 • optymalne ORP – neutralizuje szkodliwe skutki wpływu wolnych rodników hydroksylowych, odpowiedzialnych za powstawanie chorób przewlekłych
 • uporządkowana struktura – lepsza przyswajalność wody przez organizm
 • woda z jonami srebra , woda kwaśna  rozkładają wielocukry na cukry proste.

 Tajemnice o wodzie:

Woda jak żywioł w organizmie. W języku chińskim energetyczna faza „Woda” nazywa się – SHUI.
Faza „Wody” w klimatycznych warunkach środkowowschodniej Europy panuje na dworze w okresie od początku grudnia do końca lutego (od pierwszych obfitych opadów śniegu i marcowych odwilży.).

Woda jest małą cząsteczką ( Rys. 1) o bardzo specyficznych właściwościach, o których tak naprawdę, do końca nie wiemy.
Niewątpliwe jest tylko jedno, że każda z tych właściwości jest unikalna. Występuje w pięciu stanach skupienia, jako: ciecz, gaz, ciało stałe, płynny stan krystaliczny, plazma

czasteczka_wody

Rys. 1

Woda przyswaja i rejestruje każde oddziaływanie. Zapamiętuje to, co dzieje się w otaczającej ją przestrzeni.
Wodzie wystarczy dotknąć jakiejś substancji, żeby poznać jej właściwości, zapisać ją w swej pamięci.

Czy domyślali się tego nasi przodkowie, kiedy za pomocą srebrnych naczyń zamieniali ją w wodę leczniczą.
Jak do tej pory jest to najlepszy antybiotyk na świecie.

Struktura wody jest ważniejsza od jej chemicznego składu. Struktura wody – to organizacja jej cząsteczek.
Są one zdolne łączyć się w grupy, nazywane klastrami.

(Rys. 2)

Rys. 2

Dzięki ich obecności, woda jakby posiadała własną inteligencję.
W klastrach woda, jak na taśmie magnetofonowej zapisuje to, co „widzi, słyszy i odczuwa”.
Woda o dużym stężeniu klastrów jest wodą strukturalną.

Klaster wody -okno pamięci, świadomość nadzorująca skumulowaną pamięć

Woda zawsze pozostaje wodą, tylko jej struktura, jak układ nerwowy, zdolna jest reagować na każdy bodziec.
Klaster, ulegając strukturalnym przemianom bodźców zewnętrznych, zachowuje się jak komórka pamięciowa.
Posiada ponad 440 000 pól informacyjnych (co bardzo blisko do ilości ukończeń nerwowych w ludzkim ciele!)
Każde z nich odpowiada za swój rodzaj współdziałania ze środowiskiem.

Klaster, jak grupa konkretnych cząsteczek nie jest trwały.
Będąc strukturą o wymiennych cząsteczkach wody może istnieć przez długi czas.
Trwałość struktury klastra potwierdziło informację o tym, że woda może zapisywać i przechowywać informacje w postaci charakterystycznych ułożeń klastrów.
Każde takie ułożenie w stanie emitować oscylacji, podobne do bodźca, pod oddziaływaniem którego ten klaster utworzył się.
Innymi słowy, nasz organizm, po tym jak przeżył jakąś sytuację życiową jeszcze długo będzie „nadawał na falach przeżytego”.

Woda – to jedyny swego rodzaju komputer z bezcenną pamięcią komputerową.

Obecność w organizmie dużej ilości wody strukturalnej przyczynia się do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Równowaga kwasowo-zasadowa to jeden z najważniejszych regulacyjnych mechanizmów naszego organizmu.
Jest ona podstawą prawidłowego przebiegu wszelkich procesów życiowych i niezbędnym warunkiem do zachowania zdrowia.
Jej zachwianie prowadzi do kryzysów, które nieleczone lub tylko zaleczone przeradzają się w schorzenia przewlekłe.

Plastik w wodzie i nie tylko

Czym jest mikroplastyka?

Mikroplastiki to stałe i nierozpuszczalne polimery (tworzywa sztuczne), które są mniejsze niż pięć milimetrów. Substancja ta znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, m.in. jako materiał ścierny, wypełniacz i spoiwo.

Większość oczyszczalni ścieków nie jest przeznaczona do filtrowania mikroplastików ze ścieków. Pozwala to cząsteczkom przedostać się do otwartych wód. Podobnie jak większe cząsteczki tworzywa sztucznego, mikrotworzywa sztuczne są nierozpuszczalne w wodzie i trudne do degradacji. Całkowita degradacja chemiczna najmniejszych cząstek może trwać kilkaset lat.

 

Czy to poprzez jedzenie, picie czy oddychanie – według badań, każda osoba zużywa do pięciu gramów mikroplastiku tygodniowo.

Decydujące pytanie brzmi: Jak bardzo jest to niebezpieczne?

Ludzie spożywają mikroplastik codziennie – poprzez jedzenie, wodę pitną lub po prostu oddychając.

Co tydzień do 5 gramów tych małych cząstek wchodzi do ciała ziemskiego obywatela – w zależności od jego sytuacji. Doceniają to badacze z Uniwersytetu Newcastle (Australia), którzy w imieniu fundacji ochrony środowiska WWF przyjrzeli się bliżej istniejącym badaniom. Dla porównania, karta kredytowa waży około 5 gramów.

 

 

Karta kredytowa waży około 5 gramów – ale nikt nie pomyślałby o jej zjedzeniu.

 

Badania naukowców opierają się na danych dotyczących mikroplastików – cząstek mniejszych niż 5 milimetrów – w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie pitnej, w soli, piwie i skorupiakach. Według Caroline Kraas, eksperta w dziedzinie mikroplastików z WWF, mikroplastiki, które mogą być rejestrowane w inny sposób, nie zostały uwzględnione w analizie australijskiej. Naukowcy wykluczyli również ryby pomimo dostępnych danych, ponieważ nie jest jasne, ile mikroplastików jest spożywanych i ile pozostaje na przykład w jelitach zwierząt.

 

WWF wzywa do zawarcia ogólnoświatowego porozumienia w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu tworzyw sztucznych, określającego wiążące cele. „Jeśli nie chcemy, aby tworzywa sztuczne znajdowały się w naszych ciałach, musimy zapobiec temu, aby co roku miliony ton odpadów z tworzyw sztucznych nie trafiało do środowiska naturalnego”, powiedział Heike Vesper, szef ochrony środowiska morskiego w WWF Niemcy, zgodnie z oświadczeniem.

Brak oficjalnej definicji mikroplastików.

Czym jest mikroplastyka?

 

Mikroplastiki to stałe i nierozpuszczalne polimery (tworzywa sztuczne), które są mniejsze niż pięć milimetrów. Substancja ta znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, m.in. jako materiał ścierny, wypełniacz i spoiwo.

 

Większość oczyszczalni ścieków nie jest przeznaczona do filtrowania mikroplastików ze ścieków. Pozwala to cząsteczkom przedostać się do otwartych wód. Podobnie jak większe cząsteczki tworzywa sztucznego, mikrotworzywa sztuczne są nierozpuszczalne w wodzie i trudne do degradacji. Całkowita degradacja chemiczna najmniejszych cząstek może trwać kilkaset lat.

 

Nie ma oficjalnej definicji mikroplastików. Według Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) termin ten odnosi się zazwyczaj do cząstek plastiku mniejszych niż pięć milimetrów i większych niż jeden mikrometr (równowartość 1/1000 milimetrów). Usunięcie małych cząstek z otoczenia jest praktycznie niemożliwe z technicznego punktu widzenia. W związku z tym, zgodnie z WWF, należy zapobiec przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego.

 

Małe cząsteczki są produkowane, na przykład, gdy noszone są opony lub podeszwy butów, gdy noszone są większe plastikowe części lub gdy syntetyczne tekstylia są prane. Cząsteczki mikroplastiku w kosmetyce, gruz budowlany lub dryfowiska z boisk sportowych i placów zabaw również kończą się jako mikroplastik w środowisku. W badaniu przeprowadzonym w zeszłym roku Instytut Fraunhofera założył, że w Niemczech tylko około jednej czwartej plastiku, który trafia do środowiska, stanowią makroplastiki. Dotyczy to toreb plastikowych i innych produktów plastikowych. Reszta, około 74%, to mikroplastiki.

Absorpcja głównie przez wodę pitną.

 

Zgodnie z badaniem WWF, ludzie wchłaniają większość mikroplastików przez wodę pitną – woda butelkowana jest na ogół bardziej dotknięta niż woda z kranu. Wynika to prawdopodobnie z samej butelki, procesu produkcji lub transportu. Według eksperta WWF, Kraasa, woda z kranu z zasobów wód podziemnych jest w Niemczech nieszkodliwa: „Zgodnie z obecnym stanem badań zakłada się, że w niemieckich wodach podziemnych nie ma rzeczywistych wyników badań w zakresie mikroplastików”.

 

Rękawiczki i butelka z tworzywa sztucznego na plaży: woda butelkowana zawiera zazwyczaj więcej mikroplastiku  niż  woda  z  kranu.

 

Zgodnie z badaniem, istnieją znaczące różnice regionalne w zakresie wody pitnej. W USA czy Indiach znaleziono dwa razy więcej plastiku niż w Europie czy Indonezji. „Heike Vesper (WWF) powiedział: „To, ile mikrocząsteczek zabiera ktoś, zależy od miejsca zamieszkania, warunków życia i diety.

 

Fakt, że większość plastikowych cząsteczek przedostaje się do organizmu człowieka przez wodę pitną, został również wykazany w niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Environmental Science & Technology” („EST”). Badanie przeprowadzone dla USA wykazało, że woda butelkowana zawiera znacznie więcej mikroplastiku niż woda z kranu.

Badanie zakłada łącznie do 121.000 cząstek, które dorosły człowiek spożywa co roku, w tym poprzez jedzenie. Ponieważ byli oni w stanie uwzględnić tylko część możliwych źródeł mikroplastycznych, naukowcy zakładają, że ich szacunki są drastycznie zbyt niskie.

 

Zgodnie z wynikami badania, większość Amerykanów przyjmuje mikroplastiki poprzez oddychanie powietrzem, wodą butelkowaną i owocami morza. Oba badania nie pozwalają jednak na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków naukowych na temat Niemiec. Nie zawierają one również żadnych informacji na temat tego, jak absorpcja plastiku wpływa na zdrowie człowieka – nie zostało to jeszcze zbadane.

Czy mikroplastiki uszkadzają ciało?

Tworzywa sztuczne w ciele Mikroplastyka wykryta po raz pierwszy u ludzi.

Według BfR nie zostało jeszcze udowodnione, czy mikroplastiki szkodzą organizmowi ludzkiemu. „Teza, że mikroplastik z żywności sprawia, że ludzie chorują, nie jest obecnie naukowo udowodniona”, powiedział Andreas Hensel, prezes Instytutu, na początku czerwca do Funke Media Group.

Naukowcy z badania „EST” piszą, że wpływ mikroplastików na zdrowie człowieka jest w dużej mierze nieznany, ale możliwe przyczyny uszkodzeń zostały już opisane. BfR nie chce również wykluczyć ewentualnych negatywnych skutków. Według eseju Alfonsa Lampena z BfR, większość tzw. polimerów, z których składa się głównie plastik, nie reaguje w organizmie człowieka. Toksyczny efekt jest więc prawdopodobnie mało prawdopodobny na początku – nawet jeśli jest wiele pytań bez odpowiedzi.

 

Ponadto, zgodnie z lampami, producenci często dodają do tworzyw sztucznych dodatki takie jak plastyfikatory, barwniki i substancje zapachowe. Mogą one zostać ponownie uwolnione pod pewnymi warunkami w organizmie. Możliwe jest również, że cząsteczki plastiku mogły zostać skażone przez środowisko, na przykład przez toksyny glonów lub biocydy – nie jest jasne, czy mogą one zostać ponownie uwolnione przez człowieka.

Małe cząsteczki mogą być wchłaniane bezpośrednio do płuc lub jelit.

 

Według badania EST, małe cząsteczki w kolejności kilku mikrometrów mogą być wchłaniane bezpośrednio przez komórki w płucach lub jelitach. Jednak baza danych nie jest jeszcze wystarczająco duża, aby móc wyciągnąć wnioski na temat skutków zdrowotnych. Lampy z BfR piszą, że w zasadzie niepożądane skutki mogą wystąpić we wszystkich tkankach, z którymi cząstki wchodzą w kontakt. W związku z tym kwestia zagrożenia dla zdrowia stwarzanego przez mikroplastiki poprzez żywienie jest jedną z głównych kwestii oceny ryzyka.

 

Jednak badania są skomplikowane. Większe cząsteczki w zakresie milimetrów są łatwiejsze do przeanalizowania. Mniejsze cząsteczki nie mogły zostać wykryte przez techniki filtracji i przesiewania, ale jednocześnie odgrywały większą rolę w absorpcji przez człowieka.

 

Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy nadal nie dysponują dużą ilością danych pozwalających określić wpływ na zdrowie. BfR zakłada, że stan wiedzy na temat mikroplastików znacznie wzrośnie w nadchodzących latach, co również usprawni analizy. Do tego czasu badanie EST wprowadza w życie zasadę ostrożności: w celu ograniczenia absorpcji mikroplastików u ludzi najbardziej efektywne byłoby produkowanie i stosowanie mniejszej ilości plastiku.