Generator NanoWody Red-Ox

                            Generator NanoWody Red-Ox                                                           i zestaw do Nano Filtracji Wody

                         Domowe Źródło Wody organicznej.

                 Innowacyjny system NanoFiltracji Wody Red-Ox oraz Generator NanoWody Red-Ox łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które mają przewagę nad znanymi, dostępnymi obecnie urządzeniami i ich rozwiązaniami.

Możliwości naszych urządzeń oraz ich funkcje  przedstawiamy  poniżej.                                          Pozostały, szczegółowy opis znajduje się na dalszych stronach                                                              Podręcznika Generatora Nano-Wody Red-Ox.

Przy użyciu Zestawu NanoFiltracji RO AR oraz Generatora NanoWody Red-Ox możemy uzyskać następujące substancje, a także wykonać  procesy:

 1. Woda organiczna
 2. Woda zasadowa
 3. Woda kwasowa
 4. Wolne elektrony ujemne
 5. Wolne elektrony dodatnie
 6. Aktywny gaz wodorowy
 7. Tlen atomowy
 8. Gaz Browna
 9. pH zasadowe
 10. pH kwasowe
 11. Woda granderowana
 12. Woda plazmowana
 13. Elektroliza zrównoważonego aktywnego wodoru do stanu „0”
 14. Stabilizowany tlen
 15. Strukturyzacja wody organicznej
 16. NanoWoda srebrna
 17. NanoWoda złota
 18. NanoWoda cynkowa (oraz wielu innych metali)
 19. Koloid srebra
 20. Koloid złota
 21. Koloid platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 22. Jony srebra
 23. Jony złota
 24. Jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 25. Kwarko-jony srebra
 26. Kwarko-jony złota
 27. Kwarko-jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
 28. NanoWody mieszane (złota, srebra, cynku, miedzi etc.)
 29. Elektrolity ziołowe (enzymy z pokrzywy, mniszka lekarskiego, babki lancetowej, dzikiej róży etc.)
 30. Elektrolity natury (mumio, ziemia okrzemkowa, czarny krzemień, kwarc różowy etc.)
 31. Dyfuzja wody (woda iniekcyjna – demineralizacja poniżej 000ppm)
 32. Woda ciężka (deuter ujemny) – wytwarzany z organicznej przyrody i natury
 33. Ormus/Orme – białe złoto roztwór koloidalny złota, bogaty w pierwiastki: złoto, rod, iryd, ruten itp.
 34. Holopatyczne wgrywanie wzorcowych informacji wody
 35. Rewitalizacja Wody o właściwościach Lito-Osmozy – na bazie najważniejszych minerałów Ziemi
 36. Hydrooksydacyjna inhalacja czystymi cząsteczkami Wodoru, tlenu atomowego, gazu Browna.
 37. Bio-fotony światła uzupełniające energię skalarną w naturalnym biopolu wody organicznej.

 38 – ∞ Inne, nieograniczone możliwości wykorzystania Generatora NanoWody Red-Ox i wody organicznej uzależnione od polotu umysłu, kojarzenia i inwencji użytkownika np. wytwarzanie elektrolitów  buforowanie wodorowęglanów, wodorowęglanu sodu, wodorowęglanu magnezu, wytwarzanie najważniejszego roztworu mineralnego Trzeciego Tysiąclecia MMS, etc… 

Rozwiązania technologiczne Generatora NanoWody Red-Ox i systemu NanoFiltracji Wody wyznaczają najnowsze standardy na rynku dla urządzeń  wytwarzających wodę bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Wieloletnią inspiracją do opracowania obecnej technologii było uświadomienie sobie, że do chwili obecnej na rynku nie było możliwości, by w domowym zaciszu w ekonomiczny, efektywny i ekologiczny sposób w pełni wykorzystać zalety organicznej NanoWody Plazmowanej, Granderowanej z ujemnymi i dodatnimi  elektronami, aktywnym  gazem wodorowym, gazem Brauna, tlenem atomowym,  zasadowym i kwasowym  pH, itd.  po to by w końcowym efekcie wygenerować najmniejszą cząsteczkę wody , którą nazywamy NanoWodą Red-Ox. Bez najmniejszego oporu przenika przez błonę komórkową następnie do naszych elektrowni mitochondriów. Mitochondria jak wiemy wytwarza  płyn życiodajny dla organizmu o nazwie ATP.

Po wielu latach badań nad doborem optymalnych prądów do przeprowadzenia procesów elektrolizy, jonizacji, wytwarzania różnego rodzaju elektrolitów na bazie wody organicznej  jak również zastosowania najszlachetniejszych elektrod, możemy korzystać z dobrodziejstw „Zjonizowanej NanoWody Zasadowej, Kwasowej” na bazie wody organicznej Plazmowanej i Granderowanej.

Parametry, jakie uzyskujemy podczas elektrolizy i jonizacji Nano Wody Red-Ox, wspaniale nawadniają organizm i zaopatrują w wodę wolną, zarazem wstrzymując podział komórek więc i proces starzenia się organizmu. Ciągle utrzymujemy stan równowagi kwasowo-zasadowej, która jest fundamentem zdrowia, młodości i witalności każdej żywej istoty.

Alexis Carrel – laureat nagrody Nobla z fizjologii i medycyny w 1912 r. stwierdził, że : „Komórka jest nieśmiertelna – tylko płyn, w którym przebywa ją degeneruje. Gdyby by systematycznie wymieniać ten płyn zapewniając komórce pożywienie, którego potrzebuje, zgodnie z naszą dotychczasową wiedzą mogła by ona żyć wiecznie!”

To co ponad 100 lat temu było teorią, potwierdziliśmy swoimi badaniami i już dzisiaj stało się rzeczywistością – mamy możliwość przygotowywania wody poprzez wykonanie hydrolizy, jonizacji o jej silnym metabolizmie tak witalnej i bogatej w życiodajne wolne elektrony ujemne, że dosłownie na naszych oczach odnawia komórki naszego ciała na poziomie molekularnym i dodaje potężną energię hydro-elektryczną wówczas energia nie musi być dostarczana z innego źródła.  W okolicznościach kiedy brakuje nam energii hydro-elektrycznej musi być dostarczona z innego źródła i natura urządziła to tak, że aby ją pozyskać, histamina rozrywa wiązania i uwalnia ATP  i dlatego w stanie odwodnienia mamy dużo wapnia. Związany wapń uwalnia energię w siatce wewnątrz plazmatycznej ( retikulum endoplazmatycznym ) w strukturach kostnych. Nadmiar wapnia aktywuje proteazy ( enzymy proteolityczne) wskutek czego zniszczeniu ulegają receptory jak i kinaza białka C, która normalnie aktywuje wzrost, reaguje z systemami neuroprzekaźników i poszerzając szlaki neuronów itd.  c.d. w podręczniku.

Więcej informacji na stronie www.generatornanowody.pl

bioferencja.pl/…/Artykuł-woda-Osmoza-Red-ox.doc

      Dysponujemy technologią pozwalającą na uzyskanie czystej o w/w parametrach wody pozbawionej jakichkolwiek zanieczyszczeń!.             

Poniższe zdjęcie dot. przeprowadzonej elektrolizy wody  i wyraźnie pokazuje różnice wody otrzymaną z Generatora NanoWody Red-Ox (woda idealnie czysta)  i wody wodociągowej  ( woda zanieczyszczona chorobotwórczymi i rakotwórczymi związkami chemicznymi) .

Elektroliza wody ppm zero na foto na www   Dr.inż. Barbara Mikołajczak książka pt. Rakotwórcza Woda

Elektroliza wody szklankaFilm dotyczy wykonania elektrolizy  wygenerowanej wody z Generatora  i wody  wodociągowej co uwidacznia różnicę i kontrast pomiędzy tymi wodami – co tak naprawdę przyjmuje nasz organizm  w wypijanej  z Red-Ox wodzie  dostarcza elektrony ujemne wodoru w wodzie pozbawionej chemii i rakotwórczych związków – patrz szklanka po lewej stronie  napełniona krystalicznie czysta woda z Generatora  i dla kontrastu patrz szklanka po prawej stronie wypijana z Red-Ox  z  uwidocznionymi składnikami chorobotwórczymi wytworzone  przez   dostępne na rynku urządzenia do jonizowania wody

                 Ujęta powyżej hasłowo  informacja jej zrozumienie nastąpi z chwilą uświadomienia sobie, uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania. Wówczas możemy zadecydować o tym jaką wodę będziemy spożywać i jakie zastosowanie ma woda, którą obecnie spożywamy.

Na pytania :

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ o zawartości ppm  „0” niż o zawartości ppm 150 do 350 zawierających różne związki NIEORGANICZNE.

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ o zawartości pH 8,0-9,35  niż wodę o zawartości pH 10,0-12,5 ?

Dlaczego lepiej pić wodę  ORGANICZNĄ o zawartości (minus) -50 do -200 mV niż wodę o zawartości (minus) – 500 mV ?

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ kwaśną o pH 4,10 i  ORP (minus) -25 mV niż wodę o zawartości pH 3,2 i ORP (plus) +600 ?

Dlaczego lepiej pić wodę ORGANICZNĄ  wytworzoną  prądami przemienno stałymi  niż wodę NIEORGANICZNĄ  prądami stałymi lub nasyconą izotopami promieniotwórczymi  lub nasyconą gazem wodorowym technicznym lub medycznym?

Jaka jest różnica między urządzeniem typu Generator a urządzeniami typu Jonizator ?

Dlaczego w Generatorze  otrzymujemy wodę kwaśną o ORP ujemnym  a w dostępnych Jonizatorach  TYLKO i WYŁĄCZNIE wodę kwaśną o ORP dodatnim ?.

Dlaczego Generator  jest urządzeniem Mobilnym a Jonizatory stacjonarne lub montowane do ścian ?

Dlaczego Generator posiada podstawkę magnetyczną ?

Czy zastanawialiście się, że ORP naszej krwi powinno mieścić się  w zakresie od -50 do -200mV a mamy do +300 mV ?  dlaczego powinno być  pH w naszej dwunastnicy 8,5 a dlaczego mamy pH 6,0 ?  w naszym żołądku od 1,5 do 2,0 a dlaczego mamy pH 5,0 -8,5 ?

Na powyższe pytania udzielamy odpowiedzi drogą mailową lub na telefon – oddzwaniamy!.

Badanie żywej kropli krwi  u chorego na cukrzyce przed wypiciem  czystej wody „Osmoza Red-Ox”

Pobierz: opis niedotlenienia.

Foto 2 Rulonizacja krwinek czerwonych

   Badanie żywej kropli krwi  u chorego na cukrzyce po wypiciu 300 ml. czystej  wody z Generatora NanoWody Red-Ox  w technologii    „Osmoza Red-Ox”         

 Pobierz: opis dotlenienie.

Foto po wypicu wody redx 7

Zapraszamy do odkrycia tajemnicy, jaką jest woda Red-Ox  (ORP)  w  filmie ujęto badanie żywej kropli krwi przed i po spożyciu 300 ml. wody żywej.

Więcej informacji na stronie : www.generatornanowody.pl

 

Zapytania  prosimy wysyłać :

emalia: biuro@generatornanowody.pl

Adres  e mail
                 Temat
Treść wiadomości

WYJAŚNIENIE PROCESU JONIZACJI WODY

W Generatorach  NanoWody Red-Ox wytwarzana jest m.in. woda zjonizowana. Urządzenia te w procesie elektrolizy wody w połączeniu z separatorem i membraną półprzepuszczalną na jednej z elektrod dzielą cząsteczki wody (H2O) na dwie części: jony wodorowe H+ oraz jony hydroksylowe OH.

Dzięki membranie półprzepuszczalnej woda alkaliczna jest odseparowana od wody kwaśnej w drugiej części naczynia. Ponadto podczas procesu jonizacji gromadzą się pierwiastki występujące w wodzie i ją alkalizujące (np. wapń, magnez, potas, sód) -w pobliżu katody oraz na te zakwaszające ją (np. chlor, fosfor, siarka) -w pobliżu anody.

2 H2O + 2 e → H2 + 2 OH

2 H2O ⇌ H3O+ + OH

Zasadowe i Kwasowe otoczenie charakteryzuje się wskaźnikiem pH (stężenie jonów wodorowych), a uzyskany ładunek -potencjałem utleniania-redukcji (REDOX) ORP.

Wartości parametrów zależą od czasu pracy urządzenia, stanu membrany półprzepuszczalnej i elektrod oraz rodzaju i jakości wody w naczyniu.

UJEMNY potencjał ORP – oznacza że w wodzie alkalicznej są wolne elektrony, tj. elektrony, które mogą być przekazane na powłoki innych atomów. Ta właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpływu wolnych rodników hydroksylowych.

Jak wiadomo, wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje jednego elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu bez jednego elektronu, etc. W organizmie wynikają one z naturalnego procesu reakcji metabolicznych. Pewna ilość wolnych rodników w organizmie jest niezbędna. Chronią one organizm od mikrobów, bakterii, wirusów.

Harmonia wewnątrz organizmu jest utracona, kiedy powstaje nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki, w celu uzyskania brakujących elektronów, nieustannie pobierają je od zdrowych komórek organizmu, a tym samym naruszają normalną działalność poszczególnych komórek i naczyń oraz powodują różne choroby. Mogą rozpocząć się niekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulują rozwój patologicznego nowego twora,  zwanego nowotworem  i innych chorób.

Pijąc wodę zasadową, organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych elektronów, które są zabierane przez rodniki wolne. Ze względu na właściwości antyoksydacyjne wody alkalicznej komórki zdrowe są chronione co wzmacnia system odpornościowy organizmu

funkcja

RODZAJE JONIZOWANEJ WODY

 • wodazasadowa„, wytwarza się przy katodzie (-), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej , element Yin, odczyn zasadowy ma działanie nawadniające i jest wchłaniana przez tkanki.
 • woda kwasowa –  wytwarza się przy anodzie (+), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej, element Yang, odczyn kwaśny i jest bogata w tlen, ma właściwości dezynfekcyjne, odwadniające, oddziaływanie na limfę.

Woda Zasadowa

Woda zasadowa  wytwarzana w Generatorach  jest bardzo cenna dla zdrowia. Jest naturalnym antyoksydantem. Wolne rodniki hydroksylowe podobnie jak bakterie, czy wirusy niszczą komórki w organizmie. Uszkodzone genomy,chromosomy, może na przykład wywoływać niekontrolowane podziały komórki i w ten sposób powodować powstanie nowego tworu. Woda zjonizowana istotnie odnawia nas na poziomie komórkowym i zatrzymuje proces starzenia organizmu.

Woda zasadowa dzięki wysokiemu pH bilansuje także pH organizmu, które jest często nadmiernie kwaśne. Przetworzona żywność zawiera mnóstwo kwasów, które odkładają się w naszych organizmach przez lata i tworzą idealne środowisko dla powstawania chorób przewlekłych, nowotworów. Nadmiar substancji kwaśnych w organizmie powoduje szybkie starzenie się i tworzy idealne warunki do poważnych chorób. Woda zasadowa neutralizuje kwasy stanowiąc pierwszą i najważniejszą linię obrony przed degradacją organizmu.

Woda zjonizowana chroni też organizm przed niedoborem tlenu i energii. To siła życiowa, którą możemy dostarczyć do ciała – najważniejszy składnik diety. Szklanka zjonizowanej wody kwasowej, ze szczyptą soli wypita każdego ranka w naturalny sposób budzi ciało do życia. Woda zjonizowana jest ponad sześciokrotnie lepszym nawilżaczem niż woda kranowa. To jedna z istotnych różnic pomiędzy tymi rodzajami wody. Woda zjonizowana ma inną strukturę niż zwykła woda. Jej cząsteczki (skupione w molekuły) są znacznie mniejsze co ułatwia  ich penetrację przez błonę komórkową i tkanki , jednocześnie ułatwia wypłukiwanie toksyn z komórek.

Woda zasadowa i kwasowa  jest szczególnie zalecana przy:

 • cukrzycy
 • otyłości
 • alergiach
 • miażdżycy
 • zakwasach
 • stresie
 • chronicznym zmęczeniu
 • nieżycie żołądka, zgadze
 • zapaleniu jelita grubego
 • niestrawnościach
 • skurczach
 • migrenach
 • mdłościach
 • osteoporozie
 • łuszczycy ( woda kwaśna)
 • spadkach odporności
 • artretyzmie
 • chorobach oczu
 • astmie, katarze siennym

Woda kwasowa

Ma ona zastosowanie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego . Jest doskonałym środkiem do dezynfekcji. W jej kwaśnym środowisku (pH poniżej 5,8) giną groźne bakterie, wirusy i grzyby. Woda kwaśna jest doskonała dla skóry. Poprawia elastyczność i wygładza zmarszczki w sposób całkowicie naturalny. Pomaga leczyć stany zapalne i trądzik. Sprawia, że włosy są miękkie, jedwabiste i mają piękny połysk. kupujący  Generator otrzymują instrukcje obsługi urządzenia oraz wskazówki praktycznego stosowania wody żywej, kwaśnej i opis pozostałych funkcji i możliwości.

Woda o wyższej kwasowości sprzyja gojeniu oparzeniom, zadrapań, grzybic, zmian łuszczycowych a nawet poważniejszych uszkodzeń skóry. Łagodzi swędzenie i ewentualne miejscowe odczyny alergiczne po ukąszeniu komarów czy użądleniu os lub innych insektów.

Woda kwasowa może być z powodzeniem stosowana w leczeniu owrzodzeń wywołanych cukrzycą. To jest możliwość poprawy przy otwartych, trudno gojących się ranach przeważnie na stopach, które grożą amputacją jeśli nie są w porę odpowiednio leczone. Owrzodzenia tego typu są niezwykle groźne. Jednakże okłady z wody zjonizowanej mają kolosalny wpływ na proces leczenia.

Wodę kwasową z naszego Generatora  można bezpiecznie spożywać  ponieważ jej skład pozbawiony jest wszelkich związków chemicznych (poniżej ppm zero )

Jest to bezpieczne z racji zastosowania elektrod, ze spektralnie czystego tytanu, obojętnego dla ludzkiego organizmu. Do przygotowania wody kwaśnej w celach pitnych zalecamy użycie czystej uwaga!  koniecznie przegotowanej wody tj. wody przefiltrowanej metodą odwróconej osmozy o zawartości ppm zero.  Dzięki temu nie wprowadzamy zanieczyszczeń z wody do organizmu, jak w przypadku wody „kranowej” tj. wody z wodociągów miejskich oraz wody butelkowanej.

Woda taka wygaja ścianki jelit i powoduje ginięcie groźnych bakterii, mikrobów, grzybów oraz pasożytów w przewodzie pokarmowym. Kuracje powinny robić osoby zapoznane z tą formą terapii tj. postępowaniem, dawkami i ilością oraz rodzajem wody pitej zgodnie z naszym załącznikiem.
Generator jak i jonizatory, zwane też czasem alkalizerami posiada funkcję   do wytwarzania wody zjonizowanej. Zalety zdrowotne stosowania takiej wody znajdą Państwo na naszej stronie w poniższych materiałach oraz w formie książki dodanej jako załącznik  do  Generatora .

Dodatkowo woda kwasowa i woda z jonami srebra, miedzi, cynku, ze względu na właściwości bakterio, wirusowe oraz grzybobójcze zastępuje popularne płyny do dezynfekcji sanitariatów, podłóg i blatów.

Generator NanoWody Red-Ox w tym Jonizator wody to więcej niż filtr!

Poza oczyszczeniem wody kranowej  z nieorganicznej chemii, związków ołowiu itd.  nadają jej unikalne właściwości, m. in.:

 • wspomaga w usuwaniu objawu cukrzycy, alergii, hemoroidów, wzmacnianiem odporności
 • idealne alkaliczne pH, które przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu
 • optymalne ORP – neutralizuje szkodliwe skutki wpływu wolnych rodników hydroksylowych, odpowiedzialnych za powstawanie chorób przewlekłych
 • uporządkowana struktura – lepsza przyswajalność wody przez organizm
 • woda z jonami srebra , woda kwaśna  rozkładają wielocukry na cukry proste.

 Tajemnice o wodzie:

Woda jak żywioł w organizmie. W języku chińskim energetyczna faza „Woda” nazywa się – SHUI.
Faza „Wody” w klimatycznych warunkach środkowowschodniej Europy panuje na dworze w okresie od początku grudnia do końca lutego (od pierwszych obfitych opadów śniegu i marcowych odwilży.).

Woda jest małą cząsteczką ( Rys. 1) o bardzo specyficznych właściwościach, o których tak naprawdę, do końca nie wiemy.
Niewątpliwe jest tylko jedno, że każda z tych właściwości jest unikalna. Występuje w pięciu stanach skupienia, jako: ciecz, gaz, ciało stałe, płynny stan krystaliczny, plazma

czasteczka_wody

Rys. 1

Woda przyswaja i rejestruje każde oddziaływanie. Zapamiętuje to, co dzieje się w otaczającej ją przestrzeni.
Wodzie wystarczy dotknąć jakiejś substancji, żeby poznać jej właściwości, zapisać ją w swej pamięci.

Czy domyślali się tego nasi przodkowie, kiedy za pomocą srebrnych naczyń zamieniali ją w wodę leczniczą.
Jak do tej pory jest to najlepszy antybiotyk na świecie.

Struktura wody jest ważniejsza od jej chemicznego składu. Struktura wody – to organizacja jej cząsteczek.
Są one zdolne łączyć się w grupy, nazywane klastrami.

(Rys. 2)

Rys. 2

Dzięki ich obecności, woda jakby posiadała własną inteligencję.
W klastrach woda, jak na taśmie magnetofonowej zapisuje to, co „widzi, słyszy i odczuwa”.
Woda o dużym stężeniu klastrów jest wodą strukturalną.

Klaster wody -okno pamięci, świadomość nadzorująca skumulowaną pamięć

Woda zawsze pozostaje wodą, tylko jej struktura, jak układ nerwowy, zdolna jest reagować na każdy bodziec.
Klaster, ulegając strukturalnym przemianom bodźców zewnętrznych, zachowuje się jak komórka pamięciowa.
Posiada ponad 440 000 pól informacyjnych (co bardzo blisko do ilości ukończeń nerwowych w ludzkim ciele!)
Każde z nich odpowiada za swój rodzaj współdziałania ze środowiskiem.

Klaster, jak grupa konkretnych cząsteczek nie jest trwały.
Będąc strukturą o wymiennych cząsteczkach wody może istnieć przez długi czas.
Trwałość struktury klastra potwierdziło informację o tym, że woda może zapisywać i przechowywać informacje w postaci charakterystycznych ułożeń klastrów.
Każde takie ułożenie w stanie emitować oscylacji, podobne do bodźca, pod oddziaływaniem którego ten klaster utworzył się.
Innymi słowy, nasz organizm, po tym jak przeżył jakąś sytuację życiową jeszcze długo będzie „nadawał na falach przeżytego”.

Woda – to jedyny swego rodzaju komputer z bezcenną pamięcią komputerową.

Obecność w organizmie dużej ilości wody strukturalnej przyczynia się do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Równowaga kwasowo-zasadowa to jeden z najważniejszych regulacyjnych mechanizmów naszego organizmu.
Jest ona podstawą prawidłowego przebiegu wszelkich procesów życiowych i niezbędnym warunkiem do zachowania zdrowia.
Jej zachwianie prowadzi do kryzysów, które nieleczone lub tylko zaleczone przeradzają się w schorzenia przewlekłe.

Większość schorzeń, w tym chorób przewlekłych takich jak reumatyzm, nowotwory, migreny, cukrzyca, kamica nerkowa, kamienie w woreczku żółciowym, dna moczanowa, powstają na skutek zakwaszenia organizmu.
Z zakwaszeniem mamy do czynienia nie tylko w zaawansowanych stadiach choroby.
Nadmierne zakwaszenie to stan, który osłabia wszystkie komórki organizmu.
Zmusza on ciało do pobierania minerałów – wapnia, sodu, potasu i magnezu – z organów ciała i kości aby zneutralizować kwasy i usunąć je z organizmu.
W rezultacie ciało może być narażone na silną i długotrwałą ,,korozję”.
Stan ten może zostać niewykryty przez lata, gdyż początkowo przebiega w zasadzie bezobjawowo.

Występuje już wtedy, gdy męczą nas częste bóle głowy, kręgosłupa, gdy odzywa się zgaga, niespodziewanie pojawia się biegunka lub inne dolegliwości jelitowe.
Powikłań tych można uniknąć stosując synchronizację organizmu z panującą fazą Woda.
Synchronizacja organizmu z energetyczną fazą Woda, przede wszystkim przyczynia się do zmniejszenia w organizmie obecności strukturalnej wody.
Tym samym przywraca się równowaga kwasowo-zasadowa naszego organizmu.