Genetyka, a skłonności chorobowe

Ogromny rozwój medycyny i anatomii człowieka nastąpił w ciągu ostatniego wieku. Do postępu tego przyczyniło się kilkadziesiąt postępowych umysłów tego okresu. W naukowych wydawnictwach przeczytać można wyłącznie o dokonaniach współczesnej medycyny, a genetyka zajmuje w nich poczesne miejsce.

Natomiast medycyną chińską i tybetańską zajmują się tylko wydawnictwa nazywane przez świat akademicki, ezoteryczne. Pamięta się również o Hipokratesie „ojcu medycyny” działającego na greckiej wyspie Kos w V wieku przed naszą erą. Stworzył on podstawy nowoczesnej medycyny. Osiągnięciem jego było ustanowienie ścisłych reguł postępowania etycznego wśród lekarzy.

Oczywiście INSTYTUT nasz posiada swoją etykę, kierując się daleko idącą dyskrecją.

Dostęp do całości informacji o skłonnościach chorobowych w zakładce ‚Odnajdź siebie.