dlaczego? jak zapobiec poczęcia dziecka niepełnosprawnego

    Nadmiar informacji genetycznych przy poczęciu dziecka!

Znając mechanizm układów binarnych, mając wiedzę o Antygenach, Haptenach, Alergenach, grupach krwi itd. uzasadnić można z pewnością, kto, z kim, w jakim czasie nie powinien płodzić dzieci w związku z możliwością poczęcia dziecka niepełnosprawnego.

Uzasadnianie, że naturalne siły kosmiczne wpływają w sposób dobroczynny lub destrukcyjny na nasze codzienne życie, jest zbyteczny, bowiem udowodniono to już w sposób naukowy. Nieskończony Wszechświat wibruje przeogromną energią, zapewnia ona poniekąd byt naszej Galaktyce. Strumienie tej gigantycznej mocy zdążają w kierunku naszego Układu Słonecznego. W swojej wędrówce zanim wejdą w atmosferę Ziemi zagęszczane są przez trudną do określenia ilość planet. Energia ta przyjmuje formę wzoru określonego przez układ Dziewięciu Gwiazd.

Układy Systemu Binarnego spełniają rolę cyfrowej mapy wibracji kosmicznych, określenie CYFROWY OBRAZ ODDZIAŁYWANIA KOSMOSU na naszą planetę i nas samych nazwane zostało też pod nazwą sumero-cyfrologia ( starożytna wiedza Sumerów). Świat akademicki jeszcze nie zdążył dokładnie poznać ich fizycznej natury. W starożytności wiedzę tę mogła posiąść wyłącznie wąska grupa ludzi, nazywanych wtajemniczonymi.

Z niczego, nic nie powstaje, dlatego wcześnie musiała być forma źródłowa rys.1, dopiero na jej podstawie można było stworzyć 8 diagramów Binarnych 

Logiczny System Binarny Kwadratu Saturna” znany był w zmierzchłej przeszłości. Wykorzystywano go do określania wrodzonych cech natury człowieka, skłonności chorobowych oraz jego losu, czyli prognozowanie biegu wydarzeń, które mogą, ale wcale nie muszą nastąpić w życiu człowieka. Doradztwa tego typu dokonuje się na podstawie uzasadnionych przesłanek. Wynika z tego, że system binarny nie jest przepowiednią w ścisłym tego słowa znaczeniu. W gruncie rzeczy, układy binarne potraktować należy tylko i wyłącznie jako rodzaj doradztwa, gdyż właśnie taką rolę spełniają. Należy jednoznaczne stwierdzić, z całym szacunkiem, dla współczesnej psychologii, że starożytność dostarczyła nam wyjątkową wiedzę psychologiczną zawartą w układach cyfrowych. Przecież dzisiaj nie znajdzie się nikt, kto byłby w stanie przeciwstawić tym układom coś na równi przekonującego i łatwego do odczytania.

Niewykluczone, że starożytni wiedzieli o prawach natury o wiele więcej aniżeli dzisiejsza nauka. Czy wolno przyjąć taką hipotezę? Może tak, skoro biolodzy nie zdołali do końca wyjaśnić, czym jest życie! Medycyna męczy się nad zagadką działania naszego ciała, a psychologowie nie potrafią wyjaśnić natury ludzkiej?! Możliwe, że układy cyfrowe należą do osobliwości tego świata, które rzeczowo oraz błyskotliwie zdefiniował Newton:

Nie objaśniajmy tego, co jest trudne do wyjaśnienia, wystarczy, że jest to prawdziwe”

Według Chińczyków moment poczęcia jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na skłonności chorobowe oraz naturę człowieka i mają rację. Należąc do sceptyków sprawdziliśmy Ich metodę. Trafność w określaniu skłonności chorobowych i natury ludzkiej tym systemem przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Do prawidłowego określenia wszelkich predyspozycji człowieka a nawet jego toku rozumowania konieczne są dokładne daty urodzenia rodziców i stosunkowo dokładna data poczęcia interesującej nas osoby. Nie mając pewności, co do daty poczęcia to na podstawie kilkunastu pytań również można ją określić.

MATKA „odpowiedzialna” jest za funkcje ciała, m.in. za układ pokarmowy, rozrodczy i sprawność manualną. OJCIEC „odpowiedzialny” jest za tok rozumowania i system nerwowy, czyli sterowanie funkcjami mózgu. Żeby w to uwierzyć, trzeba najpierw poznać układy cyfrowe.

Chińczycy mają 100% racji analizując charakter człowieka z momentu jego poczęcia. Aby wpaść na tak genialny pomysł z momentem poczęcia trzeba było najpierw wiedzieć, że to wibracje kosmosu mają niebagatelny wpływ na sekwencje genową człowieka. Niestety jak do tej pory w żadnych starożytnych pismach pozostałych po Chińczykach nie znaleziono żadnej wzmianki na ten temat. Prawdopodobnie jedyna wzmianka na temat genetyki istnieje na tzw. Kodeksach Majów, które znajdują się Drezdeńskim Muzeum. Szkoda, że jak do tej pory nie znalazł się geniusz na miarę Francuza Champolliona2, który rozszyfrował egipskie pismo. Zapewne po wyjaśnieniu tego obrazkowego Kodeksu dowiedzielibyśmy się, kto komu tak naprawdę przekazywał tą niesamowitą wiedzę. Przypuszczamy, iż nikt ze zdrowo myślących ludzi nie uwierzy w to, że znane nam z historii cywilizacje same potrafiły rozszyfrować kod DNA.

Znając mechanizm układów binarnych, mając wiedzę o Antygenach, Haptenach, Alergenach, grupach krwi itd. uzasadnić można z pewnością, kto, z kim, w jakim czasie nie powinien płodzić dzieci w związku z możliwością poczęcia dziecka niepełnosprawnego.

ZESPÓŁ DOWNA(MONGOLIZM)

Nadmiar informacji genetycznych w momencie poczęcia dziecka

Rozwiązano kwestię wrodzonej choroby na zespół, Downa, czyli mongolizmu. Przyczyną tej choroby jest występowanie dodatkowego chromosomu, autosomalnego w 21 parze, dając 47 chromosomów, a nie 46, jak u zdrowej osoby.

„Najczęstszym mechanizmem prowadzącym do powstania trisomii chromosomu 21 jest nie rozdzielenie się chromosomów 21 pary w czasie podziału mejotycznego komórek płciowych. W wyniku tego zaburzenia komórka płciowa ma nie 23, a 24 chromosomy. Łącząc się w momencie zapłodnienia z drugą komórką płciową tworzy zygotę o 47, a nie 46 chromosomach.”

Zacytowany naukowy opis naświetla jedynie mechanizm powstania choroby. Natomiast przyczyny tego schorzenia, które często przytaczane są przez autorytety świata lekarskiego nie są do powtarzania. Bo jak nazwać przypisanie matce odpowiedzialności za tą przypadłość.

Sprawdziliśmy około tysiąca małżeństw, którym urodziło się dziecko upośledzone. Efekt przeszedł najśmielsze wyobrażenia, 100% trafnej analizy dla osób niepełnosprawnych mówi sam za siebie, pomimo, że wydaje się to nieprawdopodobne. Przytaczanie dowodów wykluczających przypadkowość takiej, a nie innej interpretacji, uważamy za bezcelowe. Sceptyków zapraszamy, aby udowodnili nam, że w układach binarnych nie może być takiej interpretacji. Ostatecznie udowodnienie nie będzie takie proste, bo najpierw trzeba poznać te układy, a potem, już nie będzie, co udowadniać!. Z czego wynika taka pewność? Albowiem było już wielu niedowiarków do chwili, kiedy nie poznali układów binarnych .

Dlaczego Logiczny a nie Magiczny? Albowiem nie ma w nim żadnej magii, panuje tam wyłącznie logiczny ład!