Praktyka Psychologii Klinicznej i jej możliwości

KONCEPCJA PRZYWIĄZANIA OD TEORII DO PRAKTYKI KLINICZNEJ Znak psychologii klinicznej przywiązanie nieodpuszczenie trwaniePraktyka Psychologii Klinicznej I jej możliwości poparta jest dowodami empirycznymi tak zwanymi układami cyfrowymi lub systemem binarnym.  

Natural Binary System” zawarte są w nim informacje między innymi dla osób potrzebujących różnego rodzaju pomocy.

Profilaktyka, diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych.

1. O CHARAKTERZE CZŁOWIEKA; czyli właściwej grupie stosunkowo stałych podstawowych cech psychicznych danego człowieka, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające stąd zachowanie i usposobienie. Potocznie określamy, że ma charakter – dobry, trudny, gwałtowny, słaby, nieugięty, silny. Krótko mówiąc sposób bycia, odczuwania i reagowania danej osoby. Można również przedstawić to w inny sposób:

CHARAKTER; stałe podstawowe cechy człowieka, czyli jego zachowanie i usposobienie.

USPOSOBIENIE; zespół stałych cech charakteru, jako temperament.

TEMPERAMENT; stałe cechy psychiczne, jako życie emocjonalne, reagowanie na czynniki zewnętrzne, stopień pobudliwości, siła i trwanie stanów uczuciowych.

PSYCHIKA; wrodzone i nabyte dyspozycje duchowe, uczuciowe, intelektualne, siły woli, które stanowią funkcje mózgu,

NATURA – właściwości wrodzone – charakter i usposobienie.

2. O PREDYSPOZYCJACH CZŁOWIEKA; czyli wrodzonych skłonnościach do czegoś, usposobienie, dyspozycje i predyspozycje psychofizyczne.

Usposobienie: sposób zachowania się gwałtowny, delikatny, wesoły, roztargniony, wylewny, małomówny, ponury, pogodny, obojętny, kłótliwy.

Dyspozycje: z punktu medycznego i psychologicznego skłonność do pewnych schorzeń lub do pewnego typu stanów psychicznych, wrodzona dyspozycja, inaczej mówiąc, predyspozycje (skłonności) chorobowe m.in. do nowotworów złośliwych, niezłośliwych i stwardnienia rozsianego, jaskry….

Predyspozycje psychofizyczne: terapeutyczne, artystyczne,zawodowe, sportowe.

3. LOS CZŁOWIEKA; czyli ograniczenia i udogodnienia stojące na drodze naszego życia. Możliwość przewidzenia na podstawie uzasadnionych przesłanek przyszłych zdarzeń, które mają prawo, ale wcale nie muszą nastąpić, bo tak naprawdę zależy to od nas samych. Kilka przykładów ewentualnych terminów dla:

 • każdego rodzaju wyjazdów służbowych, prywatnych, krajowych, zagranicznych itp. oraz czasu zachowania rozwagi podczas korzystania z każdego rodzaju środka lokomocji
 • zmiany miejsca zamieszkania lub zakupu takowego
 • efektywnego działania mającego duży wpływ na nasze dalsze życie
 • zakochania się lub zawierania nowych znajomości
 • zawarcia związku małżeńskiego
 • zawierania kontraktów, podpisywania umów, itp.
 • podejmowania ważnych decyzji finansowych, np. zakupu samochodu

4. CO MOŻE UJAWNIĆ SYSTEM BINARNY  – czyli kiedy:

 • ewentualnie uwikłamy się w konflikt lub zostaniemy przeniesieni na gorsze stanowisko
 • czeka na nas ewentualny rozwód lub problemy rodzinne, finansowe lub zawodowe
 • możemy utracić pracę albo nastąpi niechciane rozstanie
 • należy uważać aby nas nie oszukano, okradziono, napadnięto
 • możemy utracić zezwolenie, np. na określoną działalność
 • wystąpią problemy zdrowotne albo możemy trafić do szpitala

Jest w tym coś niesamowitego, ponieważ na podstawie kombinacji TYLKO 45 cyfr UKŁADU SYSTEMU BINARNEGO  można w 90% określić naturę człowieka oraz jego skłonności chorobowe, bazując na jego dacie urodzenia oraz poczęcia – które również biorą pod uwagę Chińczycy. Zaskakujący jest również fakt, że znając moment poczęcia dziecka oraz datę urodzenia jego ojca jasno odczytać można, jaki tok rozumowania posiadać będzie dziecko. Czy ma np. dar muzyczny lub jest dyslektykiem? Genetycy twierdzą, że to matka odpowiada za zespół Downa u dziecka (Down jest funkcją mózgu), ale wiedza sumeryjska dowodzi, że to ojciec odpowiada za tę funkcję – co można naukowo udowodnić. Natomiast matka odpowiada za funkcje ciała oraz płeć u dziecka.

Już teraz powinniśmy zapobiegać przypadkom narodzin dzieci niepełnosprawnych. Tak na marginesie należy zasugerować genetykom, że człowieka nie można klonować, ponieważ będzie on silny fizycznie, lecz niesprawny umysłowo, bądź urodzi się geniuszem niesprawnym ruchowo. Skąd takie odkrycie? Odpowiedź jest prosta – ojciec daje funkcje mózgu, matka funkcje ciała.

Przy tym odwołać można się do teorii psychologii, która zakłada, że rozpoznanie natury ludzkiej jest możliwe wyłączenie na podstawie bezpośrednich obserwacji zachowań jednostki oraz analiz wyników przeprowadzanych testów osobowości. Testy te nie są pozbawione sensu, pod warunkiem, że rozwiązująca je osoba, będzie szczera wobec samej siebie. Z praktyki wiadomo, iż założenie uczciwości odpowiadającego na pytania jakiegokolwiek testu, są mrzonką.

Należałoby się więc zastanowić czy jest to jedyna poznawcza i wiarygodna metoda badań nad naturą człowieka? Czy nauka wyczerpała już wszystkie źródła poznania zachowań ludzkich? Istnieje wiele pytań, na które nauka po dziś dzień nie zna odpowiedzi. Podstawowe określenie stosowane przez psychologię – charakter, usposobienie, temperament oraz psychika, uznawane są, jako niewiadome natury ludzkiej. Teoretycznie należy wyrazić zgodę na takie uzasadnienie, ponieważ słowo NATURA w pojęciu filozoficznym, jest wieloznacznym pojęciem rozwoju człowieka i wszelkiego jego bytu.

Wsparcie świata nauki w zrozumieniu pewnych zagadnień może umożliwić rodzicom poznanie prawdziwej natury ich dzieci. Często rodzice nie zauważają bądź wypaczają istotne cechy natury własnych dzieci. Zapewne niektóre z tych cech należałoby rozwijać w dziecku np. uzdolnienie muzyczne.

Poza tym dzieci są bardzo wrażliwie i w subtelny sposób reagują na ich wychowywanie np. jedne na krzyk zamykają się w sobie – natomiast pochwalone rozwijają się prawidłowo, z kolei na drugie dzieci odpowiedni system kar działa pozytywnie. Dlatego ważne jest, aby uświadomić rodziców, jaką naturę ma ich dziecko i jak należy z nim postępować. Odwołując się do przytoczonych przeze mnie założeń psychologii na temat badań testowych, należy wziąć pod uwagę bujną wyobraźnię dziecka. Odpowiadając na pytania testu pokieruje się własną wyobraźnią, przedstawiając w ten sposób ukryte pragnienia a nie prawdziwą naturę.

Natura człowieka to także jego predyspozycje do wykonywania różnorodnych zawodów. Niektórzy doskonale sprawdzają się w roli kierownika, prawnika, dziennikarza, inni nauczyciela bądź naukowca. Istnieje wystarczająca ilość dowodów na podstawie układów cyfrowych na to, że myślenie naukowe jest wrodzoną cechą ludzkiej natury. Tak wspaniała wiedza, która odkrywa tajemnicę ludzkich cech, może więc ukierunkować nas w podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku kariery zawodowej. Jest to tym samym jednoznaczna podpowiedź dla pracodawców w doborze ich kadry pracowniczej.