Przykładowy wynik badania BRT

BIOSKANING

(generator rezonansu aktywnego (BRT), pasywnego, emitujący częstotliwości detoksykacyjne z udziałem pola elektromagnetycznego i pomiaru sfery termicznej)