Skan Express

Skan Express (segmentowy, strefowy, skaningowy)

 Zasada działania:

Urządzenie Skan-Ekspress zostało opracowane w celu diagnostyki osób zainteresowanych aktualnym stanem zdrowia.

Skan-Express pozwala na podstawie pomiarów elektro-oporowych w wysokim stopniu ustalić charakterystyki ogólnego stanu funkcjonalnego różnych organów i  układów organizmu człowieka. Komputerowa diagnostyka elektro-oporowa z zastosowaniem biorezonansu pola elektromagnetycznego w obszarze strefowym stanu funkcji organów człowieka opiera się na rejestrowaniu parametrów przewodności elektro-oporowej prądu stałego z różnych części ciała oraz obszarów receptorowych związanych funkcjonalnie z określonymi organami wewnętrznymi.

Skan-Express przeznaczony jest do dwu etapowej oceny stanu zdrowia całego organizmu metodą porównawczą na podstawie rejestracji zmian w organach i strukturach histologicznych dla przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia , wpływu stosowanych metod terapii oraz oceny rozwoju zachodzących komplikacji.

Skan-Express jako urządzenie diagnostyczne bazuje na analizie widmowej wirujących pól elektro-oporowych oraz elektro-magnetycznych żywych organizmów metodą nałożeń porównawczych i umożliwia uzyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta lub ewentualnie początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych. Fundamentalną ideą okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem zdolnym reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego reagując kontrastem porównawczym.

Skan-Express działa dogłębnie i dokładnie, gdyż wykorzystuje możliwość rejestracji i pomiaru rezonansu fal elektromagnetycznych emitowanych przez poszczególne tkanki i organy człowieka. Jednocześnie działa bezinwazyjnie, nie wpływając na strukturę wewnętrzną komórek oraz bezboleśnie, odbierając informacje i przekazując je do systemu analizy porównawczej.

W trakcie skanowania (analizy-pomiarowej) na monitorze ukazują się poszczególne organy i narządy ludzkiego ciała,jak również potencjał energetyczny organizmu ( siły witalne) .

Po przeprowadzeniu pomiaru diagnosta dokonuje analizy poszczególnych organów (wątroba, trzustka, dwunastnica, nadnercza, mózg, żyły, stawy, nerki i inne) sprawdzając każdy z badanych organów oraz stan, w jakim się one znajdują. Następnie porównuje je pod kątem obecności stanów zapalnych w organizmie (choroby w początkowym stadium , które jeszcze się nie ujawniły objawowo). Pozwala to ujawnić stany chorobowe we wczesnym stadium oraz potencjalne skłonności, które w przyszłości mogą skutkować ciężkimi chorobami.

Dzięki badaniu urządzeniem Skan-Express osoba analizowana może dostosować swój tryb życia i sposób profilaktyki leczniczej tak, aby uniknąć w przyszłości przykrych powikłań.

Opis badania urządzeniem Skan-Express:

Rejestracja badanej osoby i wprowadzenie danych osobowych trwa nie dłużej niż 10 minut.

Czas diagnostyki wynosi od 15 min. do 1 godziny w zależności od kondycji organizmu.

Osoba analizowana nie potrzebuje wykonywać żadnych przygotowań ani specjalnie przeprowadzać wcześniej innych badań.

Badanie urządzeniem Skan-Express jest bezbolesne . Wystarczy spokojnie usiąść zrelaksować się, przytrzymać w dłoniach elektrody, a na głowie zamocować specjalną opaskę. Stopy po wcześniejszym pomiarze wilgotności kładziemy na specjalnych wcześniej wysterylizowanych siatkach. Po kilku minutach na ekranie komputera pojawi się obraz stanu naszego organizmu. W trakcie samego pomiaru osoba badana obserwuje jego przebieg na monitorze , dzięki czemu lepiej zapoznaje się ze specyfiką i sposobem analizy programowej Skan-Express.

Podczas badania osoba analizowana zakłada cztery sondy: (rezystory indukcyjno-pomiarowe) na głowę, ręce, stopy, oraz w obrębie brzucha, które umożliwiają optymalny przepływ informacji na poziomie komórkowym.

Informacja o wynikach przeprowadzonej diagnozy podawana jest na ekran monitora i przechowywana w oddzielnym pliku na twardym dysku komputera,

Wyniki badania można przenieść na inny nośnik. Wyniki mogą być wydrukowane w objętości od 1 do 4 organów na jednym arkuszu formatu A4 w kolorze. Epikryza może być wydrukowana oddzielnie.

W trakcie badania dopuszcza się dialog między osobą analizowaną , a diagnostą.

Diagnosta i osoba analizowana widzą na ekranie monitora poszczególne narządy wewnętrzne. Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu oraz  posiadanej wiedzy diagnosta może określić ich stan od najmniej do najbardziej zdeformowanych chorobowo, a także to czy organy te są tylko podrażnione czy już poważnie osłabione.

Uwaga: osoby analizowane tą metodą proszone są na czas pomiaru komputerowego o usunięcie wszelkich ozdób z metali szlachetnych. Dodatkowo wskazane jest aby min. 3 godziny przed badaniem nie spożywać posiłku, nie pić kawy i nie palić tytoniu.

Metoda elektro-oporowa może być stosowana u każdej osoby bez względu na wiek i przebyte choroby. Czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 8 godzin .

Podsumowanie:

Diagnozowanie elektro-oporowe jest stosowane w Polsce od niedawna. Przy pomocy tej metody można ocenić stan zdrowia człowieka i funkcjonowanie jego organizmu czyli otrzymać informacje dotyczące układu nerwowego, hormonalnego, krwionośnego, immunologicznego oraz wielu  innych. Podczas badania rejestrowane są informacje z potencjałów energetycznych organizmu tj. centrów ośrodków energetycznych . Dane od razu przesyłane są do systemu komputera. Urządzenie Skan-Express określa stan diagnozowanego organizmu na daną chwilę .

Diagnozowanie Skan-Express jest polecane szczególnie osobom, które mają różne dolegliwości i nie mogą się ich pozbyć , gdyż nie mogą ustalić przyczyny lub chorują , a leczenie nie przynosi zadawalających rezultatów. Z urządzenia korzystają także osoby, które czują się dobrze , ale chcą kompleksowo i bezboleśnie sprawdzić stan swojego organizmu.